Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik sendromu adı verilen hastalık, Herbert Freudenberger tarafından; başarısızlık, yıpranmışlık, güç ve enerji düzeyinin azalması, tatmin edilmez isteklerin oluşması sonucunda bireyin içsel kaynaklarında oluşan tükenmişlik durumu olarak tanımlanmıştır. Tükenmişlik sendromu…

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompülsif Bozukluk hastası birey, bazı düşünceleri, bazı dürtü ve davranışları düşünmekten kendini alıkoyamaz. Bu düşünceleri zihninden atamaz. Kendi isteği dışında gelişen bu düşünce, duygu ve dürtüler, kişide anksiyeteye, yoğun…

Mevsim Geçiş Depresyonu

Mevsim Geçiş Depresyonu, Kış Depresyonu, Mevsimsel Afektif Bozukluk ya da Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu olarak da adlandırabileceğimiz durum, kişinin, mevsim değişikliğine bağlı duygulanım değişikliği halidir. Her yıl sonbahar ve kış aylarında…

Mani

Bipolar bozukluğun mani fazı yüksek enerji seviyesi, yeni fikirler, coşkulu bir ruh durumu gibi özelliklerle kendisini gösterir. Mani dönemini yaşayan kişiler genellikleçok konuşurlar ve hızlı konuşurlar, uykuya daha az ihtiyaç…

Kumar Bağımlılığı

Kumar bağımlılığı; kişinin kumar oynama isteğini engelleyememesi, tekrarlayan biçimde oynamaya devam etmesi davranışı olarak betimlenebilir. Kumar bağımlılığını, ahlaki zayıflık ya da irade eksikliği olarak görmemek gerekir. Kumar, beynin etkilendiği bir…

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğuna sahip kişilerin çocukluk döneminde aşırı korunan, özerklik ve girişim yetileri kısıtlanarak büyütülen kişiler olduğu gözlenmiştir. Bağımlı kişilik bozukluğunda kişi kendisi için karar vermekte zorlanır, girişime başlamaktan kaçınır,…

Şizoid Kişilik Bozukluğu 

Şizoid kişilik bozukluğu bir hastalık değildir. Bu kişiler yakın ilişkiler kurmaktan ve topluma karışmaktan kaçınan, duygularını belli etmediği için soğuk görünen, içe dönük kişilerdir. Şizoid olan kişiler kendilerine yakınlık gösterenlere…

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu 

Toplum içinde olumsuz değerlendirilmekten korkan, utangaç, çekingen kişilerdir. Reddedilme ve eleştirme korkuları nedeniyle sosyal ilişkiden kaçınırlar. Sosyal fobi ile çok benzerler ancak bu hastalıkta kişi toplumdan değil, iletişimlerden daha çok…

Histrionik kişilik bozukluğu 

Olayları büyütme, dramatize etme, hatta yalan öyküler anlatma gibi aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı gösteren, tüm ilgiyi üstünde tutma ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğudur. Bu kişiler gösterişli…